Persondatapolitik

Hvem er vi

Vores website addresse er: http://frunysgerrig.dk.

Hvilke personoplysninger indsamler vi

Besøg på website

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden via Google Analytics.

For Google Analytics betyder det mere konkret, at vi bruger cookies til at indsamle oplysninger om:

 • Hvor ofte du besøger hjemmesiden
 • Om du kommer til hjemmesiden fra et link eller en søgning
 • Hvor længe du er på hjemmesiden pr. besøg
 • Hvilke sider på hjemmesiden, du besøger
 • Hvilken browser type og version, du bruger
 • Hvilken skærmopløsning, du har
 • Hvilken enhed du bruger til at se hjemmesiden, f.eks. PC eller smartphone
 • Hvilken landsdel eller by du befinder dig i (via IP adresse)

Vi har dog ikke adgang til, at se hvor længe lige præcis du har været på hjemmesiden eller hvilke undersider du har besøgt. Din data indgår i en generel statistik for hjemmesiden. Formålet med indsamlingen er at vi kan tilbyde den bedste brugeroplevelse på websitet.

14 måneder efter et besøg på hjemmesiden slettes dine oplysninger om dette besøg.

Når du køber bøger på frunysgerrig.dk indsamler vi de oplysninger du selv angiver.

Ved køb er det maksimalt følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Betalingsoplysninger

Formålet med indsamlingen:  

Levering af ydelser forbundet med dit køb, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere og overholde krav til bogføring og regnskab. Når vi f.eks. beder om både din mailadresse og telefonnummer, er det for at være sikker på, at vi kan komme i kontakt med dig, hvis der f.eks. er en tastefejl i mailadressen.

Retsgrundlaget:

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om køb, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Oplysningerne bliver slettet 5 år efter købet, medmindre vi har et legitimt behov for at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde et lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår.

Dine rettigheder

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig; formålet med registreringen; kategorier af personoplysninger; modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

(oplysningerne skal senest være rettet 1 måned efter modtagelse af anmodningen)

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun forlaget og samarbejdspartnere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.